Ullrek villsau

Ullrek er et samvirkeforetak fra Namdalskysten under oppstart. Det består av 4 gårdsbruk med villsau i uteganger-drift med fokus på kvalitet og dyrevelferd. Selskapet er nytt og første steg var å lage ett varemerke som vil reflektere hva selskapet gjør og hvor det kommer fra. Vårt fokus var å levere et design som kan brukes til mange formål, og som samtidig kan utvikles i framtida.

back to portfolio

Powered by REDRUM