nils williksen

Basert på selskapets gamle varemerke har vi lagd en moderne og ren logo. Samtidig er den gjenkjennelig og svært godt egnet til å bygge en sterk visuell identitet. Nils Williksen AS er en verdenskjent produsent av kvalitetslaks fra Namdalskysten. Ved å fornye identiteten til selskapet, framstår selskapet moderne og relevant for omverdenen. Brosjyrer, visittkort, nettside og annet reklamemateriell framstår nå som helhetlig, med en gjenkjennbar visuell identitet.

back to portfolio

Powered by REDRUM